Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại phunu.news

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp phunu.news cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

Khi nào thông tin được thu thập?

phunu.news thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho phunu.news qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu phunu.news hủy các thông tin này; hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

phunu.news có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:
• Nâng cao chất lượng nội dung của Website.
• Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá, cơ hội việc làm…

Bảo vệ thông tin khách truy cập

phunu.news sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối  và phunu.news không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

Việc sử dụng ‘cookie’?

phunu.news không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của phunu.news có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

phunu.news không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

phunu.news có thể cung cấp sản phẩm khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, phunu.news không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Liên hệ với phunu.news

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn hãy gửi thông tin cho phunu.news qua trang Liên Hệ.

error: